ALFA Centar o sajber nasilju sa preko 400 nikšićkih srednjoškolaca

Kroz predavanja o prevenciji i sprečavanju sajber nasilja tokom ove sedmice prošlo je više od 400 srednjoškolaca iz Nikšića. Nikšićki srednjoškolci su slušali o najčešćim oblicima sajber nasilja i njegovom prepoznavanju, posljedicama i potencijalnim mehanizmima zaštite i prijave.

Riječ je o projektu „Šta ni(je) sajber nasilje?“ koji sprovodi ALFA Centar sa ciljem unapređenja medijske pismenosti mladih sa fokusom na prevenciju sajber nasilja.

Predavanjima interaktivnog tipa su prisustvovali učenici svih razreda iz sljedećih srednjih škola: Prva Srednja stručna škola, Srednja stručna škola, Gimnazija „Stojan Cerović“ i Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola.

„Iako se događa online, sajber nasilje je i dalje nasilje, i dok se fizičko nasilje može sprovoditi samo kada ste sa nekim u fizičkom kontaktu, sajber nasilje se može vršiti 24/7 i to je ono što žrtvu stavlja u posebno nepovoljan položaj. I sajber nasilje ostavlja mentalne posljedice na pojedince, naročito ako se radi o mlađem uzrastu a žrtva ne dobije pravi odgovor i zaštitu porodice i bliže okoline i ako žrtva nasilja bude izolovana od zajednice kojoj pripada“, rekla je Nada Jaredić, koordinatorka projekta.

Srednjoškolci o uticaju i problemu sajber nasilja govore različito. Dok neki smatraju da je nasilje koje se događa onlajn bezazleno i nema posledica u realnom životu, drugi ga prepoznaju kao aktivnost koja uključuje vrijeđanje, ucjenjivanje, ponižavanje i naglašavaju da ovaj tip nasilja može imati ozbiljne posljedice na mentalno zdravlje žrtava, uključujući čak i suicidne misli.

„Zavisi od osobe do osobe koliko će tim stvarima da da na značaju. Ukoliko osoba nema podršku roditelja i okoline i ukoliko se optereti time, onda će svakako imati mentalne posljedice poput manjka samopouzdanja i mišljenja da nije dovoljno dobra, a moguće su i zdravstvene posljedice u smislu narušavanja fizičkog zdravlja. Takođe mislim da je važno da li nasilnik ima podršku šireg kruga oko sebe, ako se i ostali priključe nasilju samo da bi bili dio neke grupe, onda su posledice po žrtvu mnogo veće i sigurno je veoma teško biti u toj poziciji. Smatram da je važno da se nasilju ne priključimo a naslinika otvoreno ne podržimo. Žrtvama je svakako potrebna najprije psihološka pomoć, razumjevanje roditelja, ali i školskog osoblja, jer se sajber nasilje najšešće događa u školskom uzrastu“, rekla je Kristina Kovačević, učenica Srednje Ekonomsko-ugostiteljske škole.

„Razgovori ove vrste su važni za srednjoškolce ne zbog toga što im govorimo o nečemu o čemu ne znaju ništa već upravo zbog toga što znaju o čemu pričamo ali negdje nemaju prilike da o tome sistematičnije govore niti da posvete vrijeme da zaista razmisle kakve posledice naše ponašanje na internetu može da ima na druge ljude. Suština neformalne edukacije je da im, osim novih vještina, omogućimo drugačiju perspektivu na ovu temu, a sa druge strane da ih ohrabrimo da reaguju, da postoje oni kojima, u slučaju da su sami izloženi nasilju, mogu da se obrate. Razvijanje kritičkog mišljenja, lijepo ponašanje (ili kako kod nas često kažu “osnovna kultura), razumijevanje svijeta oko nas kako u fizičkom tako i u digitalnom prostoru, kako naše ponašanje na to utiče, ali i podsticanje na to da naše djelovanje i naša reakcija imaju snagu da naprave promjenu su ujedno i ključ prevencije za veliki broj izazova sa kojima se susrećemo – uključujući i sajber nasilje“, rekla je Snežana Nikčević, ekstrerna edukatorka koja je vodila predavanja.

U narednom periodu, ALFA Centar planira realizaciju obuka koje će voditi iskusni treneri a koje imaju za cilj dalje unapređenje medijske i digitalne pismenosti mladih, nakon čega će mladi biti u prilici da kreiraju sopstvene kampanje o prevenciji i sprečavanju sajber nasilja koje su usmjerene prema vršnjacima.

Predavanja su podržana u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska Unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, ReLOad2 program realizuje se u partnerstvu sa petnaest lokalnih samouprava među kojima je i klaster Zajedno Nikšić i Plužine.

Izvor Onogost.me

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *