Biljana Šćepanović: Ulaganje u nauku nije trošak

Biljana Šćepanović, ministarka nauke i tehnološkog razvoja saopštila je juče na konferenciji za novinare da je nauci na nacionalnom nivou „hitno potreban oporavak, kako bi naši istraživači i naučnoistraživačke ustanove mogli iskoristiti svoje pune potencijale, čime bi doprinijeli adekvatnom pozicioniranju naučnoistraživačke zajednice Crne Gore na međunarodnoj sceni“.

„Zadovoljna sam i ponosna što smo za ovih 100 dana zajedno sa Ministarstvom finansija obezbijedili gotovo dvostruko veći budžet za naučnoistraživačku djelatnost u odnosu na budžet iz 2021. godine i inicijalno planiran budžet za 2022. godinu. Mogu da najavim pokretanje sufinansiranja dva izuzetno značajna programa naučnoistraživačkog rada, nakon višegodišnje pauze. To su nacionalni naučistraživački projekti i doktorska istraživanja, za koje će konkursi biti objavljeni u septembru“, nagoasila je ona.
Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa delegacijom EU, Američkom privrednom komorom i subjektima domaće naučnoistraživačke djelatnosti intenzivno radi na pripremi manifestacije Dani nauke i inovacija, koja je panirana za poslednju sedmicu septembra sa događajima širom Crne Gore.
Ministarka Šćepanović obavijestila je novinare da je prije mjesec dana lansiran novi S3 sajt, kao rezultat saradnje sa UNDP, čime je značajno unapređena komunikacija inovacija i pametne specijalizacije prema javnosti i poboljšana vidljivost pozitivnih efekata sprovođenja pametne specijalizacije u Crnoj Gori, kao prvoj državi van EU koja je prepoznata po pametnoj specijalizacije.
Ona je, uz ostalo, podsjetila da je od formiranja ovog Ministarstva osnovan Savjet za invoacije i pametnu specijalizaciju. U ovih 100 dana pokrenuto je niz strateških partnerstava u inovacionoj djelatnosti.
„Ulaganje u nauku i inovacije nije trošak i ne smijemo ga tako doživljavati. To je najbolja investicija u našu budućnost i valjan razvoj ovih oblasti omogućava kvalitetan razvoj društva“, poručila je Šćepanovićeva.

Izvor: mladiniksica.me