Dnevni centar – mjesto gdje snovi postaju stvarnost

Direktor JU “Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić”, Radovan Dragnić, ispričao nam je o njihovoj viziji, ciljevima i važnoj ulozi koju centar ima u podršci i razvoju djece sa smetnjama u razvoju.

Na koji način se Dnevni centar prilagođava različitim uzrastima i potrebama djece, uključujući i OSI?

Dnevni centar u osnovi se rukovodi ciljem da svoje korisnike osposobi za što je moguće veću samostalnost, u skladu sa individualnim sposobnostima, kako u svakodnevnim životnim vještinama tako i za boravak u zajednici. U skladu sa navedenim, smatram da Dnevni centar pored neminovne stručnosti i iskustva u radu, ima i momenat kreacije i inovativnosti da osmisli različite sadržaje prilagođene našim korisnicima i to sadržaje koji će ih na najbolji mogući način osamostaliti i uključiti u društvenu zajednicu. Da biste sve to uklopili, morate dobro poznavati svoje korisnike. Morate znati šta vole, šta ne vole. Šta im prija, a šta ne i u skladu sa tim naći način da uvažavajući sve to, nađete se na sredini i dođete do zajedničkog cilja.

Koje aktivnosti ili programi su posebno omiljeni među djecom i kako doprinose njihovom razvoju?

Dnevni centar Nikšić ima širok spektar aktivnosti uz pomoć kojih nastoji svoje korisnike okupirati, što je moguće više osamostaliti i uključiti ih u društvenu zajednicu. Prezentovanjem svojih aktivnosti utičemo i na izmjenu kolektivne društvene svijesti i mijenjanja stavova „šta sve naša djeca mogu“. Među aktivnostima koje naši korisnici vole mogu se izdvojiti okupacija sportom i uključivanje u aktivnosti SK „Specijalna Olimpijada Nikšić“ koja se naslanja na aktivnosti Dnevnog centra, a među čijim članovima su i veći broj korisnika Dnevnog centra. Na ovaj način, naši korisnici imaju organizovane sportske aktivnosti u dvorani i na bazenu Sportskog centra Nikšić. Treninge vode stručni radnici Dnevnog centra, koji su ujedno i treneri Specijalne Olimpijade. Ono što je bitno naglasiti je da Specijalna Olimpijada uključuje djecu sa intelektualnim smetnjama u sport i sportske aktivnosti. Zahvaljujući postojanju Specijalne Olimipjade, djeca sa intelektualnim smetnjama dobila su mogućnost da učestvuju u sportskim takmičenjima koja su njima namijenjena, i ono veoma važno, priliku da osjete kako to izgleda kada dobiju medalju i stanu na pobjedničko postolje.Pored sporta, izdvajaju se aktivnosti radne okupacije, naročito učešće u radionicama izrade ukrasnih kutija u dekupaž tehnici, nakita i sl. Tu su i kulinarske radionica kao i organizovanje različitih izleta, odlazak u ugostiteljske objekte i sl koji takođe u velikoj mjeri doprinose socijalizaciji naših korisnika.

Kako Centar radi na podsticanju inkluzivnog okruženja i razumjevanju različitosti među djecom?

Smatram da su dnevni centri, a istaknuću Dnevni centar Nikšić, napravili veliki iskorak u pogledu uključivanja djece sa smetnjama u razvoju u društvenu zajednicu, a naročito u pogledu njihovog prihvatanja od strane sredine u kojoj žive. Veliki udio u tome su odigrali stručni timovi koji su uvijek nastojali biti kreativni i inovativni u osmišljavanju različitih sadržaja kako bi uključili korisnike u redovne duštvene tokove i pokazali sredini u kojoj žive „šta je to što naša djeca mogu“ što bi dalje uticalo na bolju prihvaćenost. Mnoštvo je tavih sadržaja koje je konkretno Dnevni centar Nikšić realizovao u periodu od trinaest godina, a kao nešto čime se sada možemo pohvaliti su recimo dvije organizovane humanitarne, gdje smo učešćem na bazaru u Nikšiću, prodajom pomenutih ukrasa, sav prihod namijenili liječenju dva dječaka. Time smo željeli poslati zajednici poruku da „i mi možemo da pomognemo“. Takođe tu su javni nastupi naših korisnika na pozorišnoj sceni, izložbe slika, sportska takmičenja, kao važan faktor u mijenjanju društvene svijesti da našu djecu ne posmatraju prvenstveno iz ugla „sažaljivosti“ već da ih prihvate na jedan bolji i ljepši način.

Da li možete podijeliti primjer dobre prakse ili inovacije koja je doprinijela poboljšanju usluga u vašem centru?

Možda ga možemo formulisati kroz nastojanje Dnevnog centra da izvede korisnike izvan okvira Ustanove. Da na određeni način budemo uvijek uključeni u aktivnosti koje se realizuju ne samo u našem gradu. Na taj način bivamo prepoznati i stičemo svoj identitet. Upravo na osnovu ovakvog pristupa radu, Dnevni centar je koncipirao i prezentovao svoj naučni rad kroz film „Socijalni model rada u Dnevnom centru Nikšić“, na međunarodnom naučnom skupu Defektologa, održanom ove godine na Zlatiboru, a koji je bio odlično prihvaćen i pohvaljen. Možda će zvučati neskromno, ali smatram da smo svojim načinom rada probudili i ostale dnevne centre u Crnoj Gori.

Kako se  dnevni centar angažuje u edukaciji i podršci roditeljima kako bi se unaprijedio razvoj njihove djece?

Na više načina: kroz organizovanje Iskustveno – edukativnih grupa podrške roditeljima, koji su u našem Dnevnom centru od prošle godina praksa i koje su se pokazale kao veoma korisne i djelotvorne za roditelje. Takođe kroz organizovanje zajedničkih jednodnevnih ili višednevnih izleta roditelja i korisnika, kao i putem individualnih sastanaka sa roditeljima.

Možete li ispričati inspirativne priče o napretku i postignućima djece koja su dio centra?

Povodom trinaest godina rada, Dnevni centar Nikšić je samostalno osmislio i realizovao film „Osjećaj“ u kojem su uposleni podijelili neka od svojih iskustava u radu sa korisnicima i kako je tekao proces razvoja u tom periodu od trinaest godina. Suočavanje sa pitanjem nas je osvijestilo koliko smo kao Ustanova zaista učinili veliki pomak u pogledu uključivanja naše djece u društvenu zajednicu. Da smo na tom putu kada na početku imate djecu koja gotovo nisu izlazila iz porodičnog okruženja, došli do današnjeg osjećaja kada bivate ponosni jer vidite neke od njih da imaju više od 60 osvojenih medalja, da neki od njih pjevaju „Ratne igre“ na sceni pozorišta i učestvuju u cijeloj koreografiji,  ili pjesmu „Hero“ na engleskom jeziku na trgu u Podgorici, da učestvuju u jeep relly-u gdje i oni imaju svoju turu, da učestvuju u modnim revijama, imaju svoju izložbu slika i sl. Naročito u tim situacijama i kada pogledate unazad, budete jako ponosni kada shvatite koliko ste doprinijeli na putu njihovog napretka.

Autor Milijana Vujović

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *