Konkurs UCG za master studije krajem septembra

Organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore raspisaće krajem septembra, nakon završetka septembarskog ispitnog roka, konkurs za upis na budžetske master studijske programe obima 120 ECTS kredita, u studijskoj 2022/23. godini. Konkursom je predviđeno ukupno 1.875 mjesta za upis, saopšteno je iz UCG.

Konkursi će biti objavljeni na internet stranicama organizacionih jedinica, kao i u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori.

Broj mjesta, po organizacionim jedinicama, je sljedeći: Biotehnički 85, Ekonomski 150, Elektrotehnički 300, Fakultet dramskih umjetnosti 32, Fakultet likovnih umjetnosti 27, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 50, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 100, Filološki fakultet 225, Filozofski fakultet 150, Građevinski fakultet 120, Mašinski fakultet 110, Medicinski 30, Metalurško-tehnološki fakultet 60, Muzička akademija 36, Pomorski fakultet 90, Pravni fakultet  80, Prirodno-matematički fakultet 90.

Prijave će se podnositi u studentskim službama. Za upis na master studijske programe kandidati su dužni da polože prijemni ispit za sve studijske programe master studija koji budu oglašeni konkursom, a koji je kao dodatni uslov za upis utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija Univerziteta Crne Gore.

Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica.

Informacija o načinu polaganja, strukturi i sadržini prijemnog ispita objavljuje se na oglasnoj tabli i internet stranici organizacione jedinice.

Upis na master akademske i primijenjene studije se vrši na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita i prijemnom ispitu, nakon sprovedenog postupka rangiranja, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Izvor: onogost.me