Prečistač voda u Nikšiću slabo funkcioniše

14 miliona eura vrijedna kapitalna investicija za prečistač otpadnih voda u Nikšiću koja je puštena u rad 2016. godine, danas funkcioniše uz mnogo manjkavosti.

Dio projektom predviđenih radova nije uopšte ispoštovan, a otpadni mulj gorući je problem za koji u nikšićkom vodovodu priznaju, nemaju rješenje. Ekolozi s druge strane zamjeraju višegodišnju netransparentnost u radu.

Decenijama su značajne količine fekalija iz Nikšića zagađivale sliv Zete. A onda je nakon još jednog ciklusa izbornih obećanja 2016. godine nadomak Budoša, u Studencima, konačno sagrađen prečistač, sa nadom da se u ekološkoj državi sličan ekocid nikad više ne ponovi.
No, od samog puštanja u rad, kolektor prate netransparentnost i kontroverze o njegovom funkcionisanju, tvrde ekolozi.
“Nažalost mi danas nemamo stalnu situaciju kakve su vode sa kolektora, šta se radi sa kanalizacionim muljem, i uopšte kako funkcioniše to postrojenje, da li je isplativo, da li ima nekih problema”, kazao je Aleksandar Perović iz Udruženja građana “Ozon”.
Snimak izlivinaja otpadnih voda iz napuklih cijevi, zabilježen krajem prošle godine u dovodnom tunelu, otkriva samo dio problema sa kojima se, priznaju to, suočavaju u lokalnom vodovodu.
“Ali trajno nijesmo riješili problem. To već može da se desi u narednoj sezoni. Zašto? Mi nemamo alternative, nemamo novi tunel, ne možemo da fekalije preusmjerimo u neki drugi dio. Sam tunel je trebalo da bude armiran i torketiran, on danas izgleda kao tuneli u kanjonu Morače. To jeste, stijene vise, zaista jedan prizor nesvakidašnji. Čak je i veoma rizično ući tamo i provjeravati”, rekao je direktor JP Vodovod i kanalizacija Nikšić Žejko Cicmil.
Iako je plaćen 14 miliona eura, već šest godina nikšićki kolektor funkiconiše uz mnoge manjkavosti. Pa tako, tokom tog perioda nikad nije ni urađena eksterena analiza kvaliteta voda koje se ovdje prerade.
Na pitanje novinara TVCG, da li danas vode idu prečišćene u kanal Zete, Cicmil odgovara potvrdno.
“Po dokumentaciji koju ja imam – da. Jer mi imamo labaratoriju tamo koja se bavi tim stvarima. Svi su nalazi tu. Međutim, ova labaratorija nije akreditovana i ne može biti mjerodavana. Mi zaista nijesmo mogli iz sopstvenih sredstava da angažujemo treće lice da vrši analize”, dodao je Cicmil.
Gorući je problem, ipak, priznaje Cicmil, otpadni mulj koji više nema gdje da se odlaže.
“On je već u čvrstom stanju, kako se godinama taloži i plašim se da će taj silos da popuca. Nema kompanije kojoj ću taj prozvod ili da prodam ili da mi on vrši uslugu odvoženja”, ističe Cicmil.
“Upravo zbog toga što kanalizacioni mulj u skoro nijednom postrojenju u Crnoj Gori nije tretiran, vi imate negativan imidž postorojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tako da je sve nekako kontroverzno i na neki način najbolji dokaz kako sistem funkcioniše – da su najveće ekološke projekte, kakvi su kolektori, učinili ekološkim problemima”, dodao je Perović.
Nikšićane će sa kamatama kolektor koštati oko 18 miliona eura. Dosad je otplaćena trećina tog kredita, a građani bi ga uskoro mogli otplaćivati i kroz uvećane račune za vodu, ukoliko to odobri regulatorna agencija.

Izvor: RTCG