U Gradskoj kući upriličen događaj – Dar mladih za Dan mladih

Povodom Međunarodnog dana mladih, koji se obilježava 12. avgusta sa ciljem da se skrene pažnja na probleme, kulturna, pravna, obrazovna i zdravstvena pitanja omladine, učenika i studenata, u Gradskoj kući je upriličen događaj Dar mladih za Dan mladih.

Ovogodišnji Dan mladih, u organizaciji JU Narodna biblioteka ,,Njegoš”  naglašava angažovanje mladih kroz sljedećih pet međusobno povezanih tema: ,,EU i mladi”, tema o kojoj je govorila Anđela Mijanović, studentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, ,,Položaj mladih sa invaliditetom”, tema o kojoj je govorila slikarka Milena Krivokapić, ,,Jačanje medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja kod mladih”, tema o kojoj je govorila Jovanka Babić, pripravnica JU Narodna biblioteka ,,Njegoš” Nikšić, ,,Položaj i problemi mladih Roma” tema o kojoj je govorio Nardi Ahmetović, NVO Centar za afirmaciju RE populacije i ,,Zaštita i jačanje  položaja mladih u Crnoj Gori”, tema o kojoj je govorio Milorad Mušikić, student Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Mijanović želi da skrene pažnju na pitanja ,,koja najviše interesuju mlade u vezi sa putem naše zemlje u zajednicu evropskih država”. Osvrnuvši se na istraživanja navodi da mladi danas pridaju sve više važnosti temama kao što su sloboda medija, rodna ravnopravnost, vladavina prava i zaštita životne sredine, pitanja koja su ujedno u fokusu evropske perspektive Crne Gore i evropskih partnera.

Kada je riječ o interesovanjima mladih, nadalje podsjeća da ,, tu svakako spadaju putovanja, upoznavanje novih kultura i drugih država – sticanje iskustava i upoznavanje sebe kroz situacije van poznatog okruženja. Mogućnosti mladih u našoj zemlji biće znatno poboljšane kroz brojne programe EU”. ,,Članstvom Crne Gore u EU ćemo povećati mogućnosti za obrazovanje i mobilnost, a mladi ljudi jasno prepoznaju tu činjenicu, upućuje Mijanović i sugeriše da ,,ne možemo, zanemariti poražavajući podatak da skoro polovina mladih želi da se iseli iz Crne Gore.

Kao razloge za odlazak iz zemlje navode viši standard i dostojanstven život. Najveći broj mladih koji žele da napuste državu ističu da bi se najradije preselili upravo u države Zapadne Evrope. Kroz članstvo Crne Gore u EU, mladi bi mogli imati brojne pogodnosti uz podsticaj da se uključe u procese donošenja odluka korišćenjem mehanizama koji već funkcionišu u članicama EU. Neke od prednosti su očigledne i lako uočljive na prvi pogled, dok je za mnoge od njih potrebno određeno vrijeme za uočavanje efekata”. Iz ovog razloga, neophodno je i u procesu pristupanja EU raditi na unapređenju položaja mladih, upozorava Mijanović.

Specifičan je položaj umjetnika u našoj zemlji kao i način sagledavanja individualnog gledišta šta za nekoga podrazumijeva invaliditet, navela je Krivokapić. Prema njenim riječima, ,,upitan je i odnos sredine prema mladima, kao i položaj slobodnih umjetnika koji imaju minimalna primanja”, te predlaže da postojeće institucije naprave uvezan ,,sistem rada kojim bi otkupljivali umjetničke radove”.  Situacija koja se tiče zaštite i položaja mladih u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou, ističe Mušikić i smatra da se  moraju objediniti politike razvoja naučnih i istraživačkih djelatnosti, te i da se mora posvetiti pažnja razvoju kulture. ,,Ostvarivši vidan pomak u ovom nimalo jednostavnom zadatku, podstakli bismo društveni i ekonomski razvoj zasnovan na naučno-istraživačkoj djelatnosti, s jedne strane i kvalitetan sistem obrazovanja, s druge, sa posebnim akcentom na mlade koji posjeduju nova znanja i vještine”,  ocjenjuje Mušikić.Novu stranicu u promociji mladih, podrazumijeva i postizanje sljedećih ciljeva u oblasti kvalitetnog obrazovanja, u oblasti dostojanstvenog rada i ekonomskog rasta, u oblasti sporta, te u oblasti poljoprivrede, zaključuje Mušikić.


Predstavljajući medijsku pismenost kao jednu od ključnih tema 21. vijeka, Jovanka Babić apeluje na brojnost kampanja koja se tiču jačanja medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja kod mladih, podsjećajući da je nedavno JU Narodna biblioteka ,,Njegoš” Nikšić realizovala tromjesečni projekat na temu ,,Medijska pismenost ‒ razumijevanje medija kroz kreiranje medijskih sadržaja”. Kako bismo bili sposobni da učestvujemo u raznim društvenim procesima, nije dovoljno da posjedujemo samo bazična znanja o društvenim problemima, ustavnim i pravnim okvirima te postupcima donošenja odluka već je potrebno posjedovati i druge vještine i sposobnosti, a uz neophodnu  komunikaciju i saradnju, interpretaciju i prezentaciju informacija koje nam pružaju masovni mediji, stavove i mišljenja, podatke i statistiku, te korišćenje dijagrama, grafikona, crteža, rasprava i debata kritičko korišćenje medija i kreiranje vlastitih medijskih proizvoda će biti validnije, zaključuje Babić.

Manjinska prava moraju biti znatno unapređena, a posebno zabrinjava situacija u kojoj se nalaze mladi Romi i Egipćani, saopštio je Nardi Ahmetović, naglasivši da se njihov glas ne čuje, jer i dalje nemaju predstavnika u državnim tijelima čime bi se postigla integracija i inkluzija. Još alarmantnija situacija je, prema njegovim riječima, pristup obrazovanju, službama zdravstvene zaštite, te svih preostalih segmenata svakodnevnog života počev od pitanja zaposlenja, stanovanja, a posebnu pažnju posvećuje identitetskim pitanjima uz fokus na romski jezik.  Konstatuje da je potrebno njegovati romski jezik koji je umnogome zapostavljen, te da bi bio ,,napredak podstaći Rome da se vrate svom jeziku i kulturnoj tradiciji”.

Program koji je moderirala Lucija Strunjaš dio je reprertoara Nikšićka kulturna scena 2022. dodine.

Izvor: JU Narodna biblioteka „Njegoš“ – Nikšić