“Zahumlje”:Gost Imaginarijuma dr Vladimir Bojković

U sali Javne ustanove(JU) “Zahumlje” sjutra u 19 časova biće nastavljena realizacija projekta Imaginarijum.

Tema pete sesije je “Slika i arhitektura”, a gost će biti dr Vladimir Bojković, arhitekta. Razgovor će voditi autorka projekta Imaginarijum, istoričarka umjetnosti i urednica programa u JU Zahumlje Kristina Radović.

Organizator ovog projekta je JU Zahumlje, koja će upravo ovog 28. septembra proslaviti svoj 125 rođendan, a u okviru Septembarskih dana 2023.

Biografija dr Vladimira Bojkovića

Rođen je u Nikšiću 1983. gdje je završio osnovnu školu  „Luka Simonović“ i Gimnaziju „Stojan Cerović“, prirodnomatematički smjer. Arhitektonski fakultet u Podgorici upisao 2005. kao najbolje rangiran kandidat na prijemnom ispitu. Specijalistički rad „Univerzitetska biblioteka u Nikšiću“ odbranio 2010.

Magistarske studije, smjer Urbanistička organizacija prostora upisao 2011. na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Magistarski rad „Identitet urbanog jezgra grada Nikšića u prostoru i vremenu“ odbranio 2013. U periodu od akademske 2010. do akademske 2014. godine, kao saradnik u nastavi, bio je angažovan na predmetima: Arhitektonske konstrukcije 1, Arhitektonske konstrukcije 2, Arhitektonska analiza 1, Arhitektonska analiza 2 ( projektovanje individualnih stambenih objekata), Arhitektonske konstrukcije 3, Arhitektonska fizika, Sintezni projekat I (projektovanje kolektivnih stambenih objekata), Sintezni projekat II ( projektovanje školskih objekata), Sintezni projekat IV ( projektovanje javnih, administrtivnih, poslovnih objekata), Sintezni projekat V ( projektovanje zdrastvenih objekata), Urbana obnova. Kao saradnik u nastavi bio je angažovan i na predmetima: Slobodnoručno crtanje, Rekonstrukcija i revitalizacija objekata.

Kao najbolje rangiran internacionalni student dobija stipendiju na Međunarodnom konkursu koji je raspisao Universita Politecnica delle Marche i upisuje doktorske studije na Departmanu za arhitekturu Politehničkog univerziteta regije Marke u Ankoni u Italiji 2014.

Doktorsku tezu »Transformation of architectural/urban identity of Nikšić city, Montenegro« koju je radio pod mentorstvom profesora Antonela Aličija (Antonello Alici) odbranio 2018. na Universita Politecnica delle Marche pred komisijom kojom je predsjedavao profesor Ed Frith (Arts University Bournemouth, UK). Rad je ocijenjen odličnom ocjenom.

Iste godine je stekao zvanje Doctor Europaeus usled studijskog boravka na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani a pod mentorstvom profesora Petera Gabrijelčiča u periodu od marta do jula 2017. Na Departmanu za arhitekturu na Politehničkom univerzitetu u Ankoni, kao saradnik u nastavi bio angažovan na predmetu Arhitektonska kompozicija III ( profesor Fausto Pugnaloni, Francesko Leoni).

Na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici u periodu od akademske 2018. Do akademske 2020. bio je angažovan kao honorarni predavač na više predmeta na specijalističkim i magistarskim studijama (urbanistički smjer). Pozivna predavanja održao je na: Universita Politecnica delle Marche, Jesus College, University of Cambridge, University of Westminster, School of Architecture + Cities. U zvanje docent na Arhitektonskom  fakultetu Univerziteta Crne Gore, izabran je 2020.

Autor je više naučnih radova publikovanih u relevantnim međunarodnim, naučnim časopisima i na međunarodnim konferencijama. Kao koautor i autor dobitnik je nekoliko nagrada na međunarodnim arhitektonskim konkursima, izložbama i konferencijama. Dobitnik je nagrade „Božidar Milić“ u kategoriji kritičko teorijski tekst za monografiju „Arhitektura i urbanizam grada Nikšića nakon Drugog svjetskog rata“ (2019) u izdanju Zadužbine Andrejević.

Izvor RTNK

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *